תקנון האתרתקנון לשימוש בשירותי האתר

תקנון האתר

תנאי שימוש לאתר קרדיטצ'קברוך הבא לשירות קרדיטצ'ק. השירות מופעל ע"י DataCheck (להלן: דאטהצ'ק). השירות מאפשר לך, ולאנשים אחרים לקבל מידע ודוחות על אודות תאגידים ובני אדם וכן לקבל ניתוח מקצועי של מידע זה על סמך פרמטרים אובייקטיביים שנקבעו על ידי אנשי מקצוע.באמצעות אתר דאטהצ'ק תוכל לקבל פרטים על חברות בע"מ, כגון מיהם בעלי המניות של החברה, מידע על אודות שיעבודים ומשכונות, מידע על פסקי דין ועוד מידע שיכול לעזור לך להבין לעומק מיהם הצדדים עליהם אתה מחפש את המידע.אתר דאטהצ'ק אינו, ולא בא להחליף, קבלה של דו"ח שירות נתוני אשראי ואינו בא להחליף את שיקול דעתך המקצועי. יתר על כן, אתר דאטהצ'ק מאפשר לך לקבל מידע אך אינו יכול להיות בטוח שמידע זה מהימן ומעודכן, שכן הוא מתקבל מצדדים שלישיים.לכן, השימוש באתר דאטהצ'ק הוא על אחריותך בלבד, ודאטהצ'ק לא תוכל להיות ערבה לאיכות התוכן, לטיבו, לדיוקו, להתאמתו לדרישותייך ולא תוכל להיות אחראית לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהשירות.בהתחשב ברגישות המידע שמועבר באמצעות השירות, דאטהצ'ק מבקשת ממך שלא להשתמש במידע שלא לצרכייך האישיים, ולא לפרסמו ברבים. כמו כן, נאסר עלייך למכור את השירות.לבסוף, במהלך השירות נאספים עלייך מעט פרטים הנשמרים לצורך אספקתו. קח זאת בחשבון.אנו מציעים כי תקרא את תנאי השימוש המלאים על מנת להבין את הזכויות והחובות, כיוון שהם ההסכם היחיד שחל על יחסייך עם דאטהצ'ק.  תקציר התנאים שהובא לעיל אינו מהווה תחליף להסכם המלא, ולא מהווה חלק מההתקשרות; הוא גם לא ישמש לפרשנות ההסכם בשום מקרה. 1. הרשמה לשירות: על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.
  1. תנאי כשרות: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ו\או אפוטרופסייך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עלייך בעבר על ידי דאטהצ'ק מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.
  2. שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי בלבד; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו. כל שימוש מסחרי שלך בשירותים יבוצע באמצעות האתר עצמו.
  3. שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשבת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.
  4. העדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עלייך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של דאטהצ'ק.
  5. פרטים נכונים בלבד: דוחותיה של דאטהצ'ק ישלחו אליך על פי בקשתך, בדואר אלקטרוני בלבד. על כן, הנך נדרש לספק מידע אמיתי, נכון ומדויק בלבד. ככל שתתחזה לאחר, הרי שלא תוכל לקבל את המידע.
  6. מינוי כנציג: על ידי ביצוע הזמנה באמצעות אתר דאטהצ'ק, הנך ממנה את דאטהצ'ק כנציג ושליח שלך לצורך בקשת המידע מצדדים שלישיים.
 1. השירותים: דאטהצ'ק תספק לך, באמצעות האתר, את השירותים הבאים. שים לב כי חלק מהשירותים עשויים להנתן בצורה מוגבלת וכי דאטהצ'ק עשויה לשנות את אופי השירותים והיקפם מעת לעת. השירותים ינתנו בדרך הכלל במהלך יום עסקים אחד, אולם דאטהצ'ק מתחייבת כי זמן האספקה המקסימאלי יהיה שבעה ימי עסקים. אנא שים לב כי המידע מסופק לדאטהצ'ק על ידי צדדים שלישיים, ודאטהצ'ק אינה יכולה לערוב לדיוקו, נכונותו או מהימנותו.

.                    דוח פרטי חברה: דאטהצ'ק תאפשר לך, באמצעות השירות, לרכוש דו"ח של פרטי חברה בערבון מוגבל הכולל את הפרטים הבאים: (1) בעלי החברה; (2) פרטי הדירקטורים המכהנים בחברה; (3) פרטי השעבודים הקיימים על החברה; (4) פסקי דין והליכים משפטיים שהחברה מעורבת בהם; (5) פרטים נוספים שישלחו לחברה מרשם החברות.

a.                  דוח מידע עסקי: דו"ח מידע עסקי כולל את כל הפרטים המפורטים בדו"ח פרטי חברה, וכן: (1) מידע לגבי חשבונות בהגבלה חמורה; (2) רשימת תיקים בהוצאה לפועל; (3) מידע על פשיטת רגל; (4) מידע לגבי פירוק חברה; (5) מסמכים סרוקים של תיק החברה מרשם החברות.

b.                  דוח עסקי מלא: דו"ח עסקי מלא כולל את כל הפרטים בדו"ח פרטי חברה ודו"ח מידע עסקי, וכן: (1) מידע על חברות המחזיקות בחברה; (2) מידע על זהות בעלי המניות של החברות המחזיקות; (3) פסקי דין והליכים משפטיים שבעלי המניות מעורבים בהם; (4) מידע על דירקטורים המכהנים בתאגיד; (5) בדיקת הסימנים המסחריים של החברה.

c.                  בדיקת נאותות (Due Diligence): בדיקת הנאותות מספקת דו"ח מותאם אישית לצרכיך, הכולל מידע כללי על תחום העיסוק של החברה, מחקר עסקי ממקורות גלויים מהרשת ומידע תחרותי.

d.                  נסח טאבו: דאטהצ'ק תאפשר לך, באמצעות האתר, לקבל מידע מרשם המקרקעין (טאבו) על אודות נכס.

e.                  אשראי צרכני: דאטהצ'ק תאפשר לך לקבל דו"ח אשראי צרכני על אודות אדם, אשר כולל: (1) האם האדם מחזיק בתיק עוסק מורשה (בהנתן שאתה מוסד ציבורי); (2) מידע ממאגרים משפטיים הכולל פסקי דין והחלטות בהן האדם מוזכר; (3) מידע על שעבודים או משכונות על האדם; (4) מידע לגבי הליכי פשיטת רגל בהם האדם מעורב; (5) מידע לגבי חשבונות בהגבלה חמורה.

f.                    דו"ח שעבודים: דאטהצ'ק תאפשר לך, באמצעות האתר, לקבל דו"ח שעבודים או משכונים על נכסים, תאגידים או בני אדם, אשר יסופקו על ידי רשם המשכונות, משרד הרישוי או משטרת ישראל.

 1. סודיות המידע: המידע המועבר לך על ידי דאטהצ'ק הינו סודי ומיועד לשימושך האישי בלבד. אל תמכור את המידע לאחרים ואל תפרסם אותו.
 2. תכנית שותפים: לצורך קידום עסקיה, מפעילה דאטהצ'ק תוכנית שותפים המאפשרת לך לקבל עמלות על עסקאות אשר תפנה לאתר דאטהצ'ק ואשר יביאו להכנסה בפועל. כאשר, דאטהצ'ק תאפשר לך לקבל עמלה בגובה שיקבע מעת לעת, מסך כל העסקאות המזכות בכל חודש, בהתאם לפרסום באתרה.

.                    סימון לקוחות מזכים: לצורך סימון הלקוחות המזכים תקבל מדאטהצ'ק מחרוזת URL ייחודית אשר תאפשר לך לקשר לאתר דאטהצ'ק. בעת כניסה לאתר מכתובת זו, יסומנו הלקוחות באמצעות עוגיה (Cookie) שישתל במחשבם לתקופה של 30 ימים. כל עוד עוגיה זו תהא בתוקף, הרי שכל עסקה שתבוצע על ידי הלקוחות המזכים תרשם לזכותך.

a.                  גובה העמלה: גובה העמלה שישולם לך יהיה סכום קבוע או אחוזים מגובה של כל עסקה אשר תפנה לאתר, לאחר קבלת הכספים בפועל, ולאחר שהעסקה לא בוטלה בתוך 30 ימים מקיומה.

b.                  מועד התשלום: אחת לחודש, בתוך עשרה ימים מסוף כל חודש, יועבר לך דו"ח מלא הכולל את הכנסותייך החודשיות מאתר דאטהצ'ק. לאחר קבלת הדו"ח, תדרש להנפיק לדאטהצ'ק חשבונית מס עבור הסכומים אשר יש לשלם לך. לאחר התשלום, תדרש אף להנפיק קבלה.

c.                  פאנל ניהול: לצורך מעקב אחר הכנסותייך, תנתן לך גישה למערכת ניהול אשר תאפשר מעקב אחר התשלומים.

 1. תשלום: שירותיה של דאטהצ'ק ינתנו כנגד תשלום אשר יקבע מעת לעת בהתאם לפרסומים באתר. דאטהצ'ק רשאית לשנות את תעריפיה לפי שיקול דעתה, אולם שינוי כזה לא יחול רטרואקטיבית עבור הזמנות שבוצעו.

.                    אמצעי התשלום: התשלום יבוצע באמצעות שירותי צד ג' אשר דאטהצ'ק תשתמש בהם מעת לעת, לרבות פלאפיי ו PayPal. בעת התשלום, תופנה לאתר צד ג' מאובטח לצורך ביצוע התשלום.

a.                  מחירים: המחירים המופיעים באתר הינם המחירים בהם ימכרו המוצרים; לעיתים, לצד מחירים אלו עשויים להופיע סכומים המוגדרים כ"מחיר השוק" ו"מחיר מחירון". מחירים אלו משקפים בחינה של צוות דאטהצ'ק של מוצרים דומים (או זהים) באתרי אינטרנט שונים. אין מחירים אלו מהווים מדד מחייב כלשהוא. למען הסר ספק, אלא אם נאמר אחרת, אין המחירים באתר מהווים הצהרה כי מחיר זה הינו המחיר הזול ביותר בו נמכר המוצר או כי לא ניתן להשיג את המוצר במחיר נמוך מהמחירים המצוינים בו.

b.                  החזרים וביטולים: בהתחשב בכך שהמידע שמסופק לך באתר הינו בהזמנה אישית, הרי שאינך רשאי לבטל כל הזמנה של מוצר שתבוצע באתר. עם זאת, במקרים בהם דאטהצ'ק לא תוכל לעבד את הזמנתך או לספק לך מידע, יוחזר לך כל הסכום ששילמת.

 1. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע: במהלך השימוש בשירותים, דאטהצ'ק עשויה לשמור מידע אישי ומזהה על אודותייך. לכן, חשוב שתקרא מדיניות פרטיות זו ותבין מהם השימושים שנעשים במידע. דאטהצ'ק תעשה הכל על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות ההזמנות שלך, אולם היא עשויה לגלות מידע אם תדרש לעשות כן על ידי צו שיפוטי או רשות מוסמכת, וכן אם אתה תבקש ממנה אישית.

.                    איזה מידע אישי דאטהצ'ק שומרת על לקוחותיה? דאטהצ'ק תשמור עלייך כל מידע מזהה אשר יסופק ישירות על ידך, לרבות שמך, כתובתך, פרטי הקשר שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובת הIP ממנה גלשת, ומידע נוסף שתספק לה כדי להזות אותך.. דאטהצ'ק עוד עשויה לאחסן עוגיה ('Cookie') על המחשב שלך כדי לאמת את זהותך וכן כדי לאפשר לשותפיה לקבל עמלות עבור הפניית לקוחות.

a.                  איזה מידע שאינו מזהה אישית דאטהצ'ק שומרת על לקוחותיה? דאטהצ'ק עשויה לשמור מידע לא-מזהה, שאינו אישי, לרבות סוג הדפדפן שלך, הדפים שהפנו אותך לאתר, השימושים שעשית בשירות (לרבות ההזמנות שלך), הדפים שצפית בהם ועוד.

b.                  למי יש גישה למידע זה? למידע השמור על אודותייך יש גישה לעובדי דאטהצ'ק, קבלניה, לחברי תוכנית השותפים של דאטהצ'ק וכן לצדדים שלישיים אשר מספקים לה שירותים כגון חברות התשלום וספקיות הדואר האלקטרוני. כל שימוש במידע שלך מתועד על ידי דאטהצ'ק. חברי תוכנית השותפים של דאטהצ'ק יקבלו אך ורק מידע סטטיסטי, ולא יקבלו כל מידע שיכול לזהות אותך אישית או לאפשר להם לדעת על מי הזמנת מידע.

c.                  לכמה זמן דאטהצ'ק שומרת את המידע? דאטהצ'ק שומרת את המידע אך ורק לצורך אספקת השירות, ותשמור את המידע על אודותייך כל עוד הנך לקוח של דאטהצ'ק. עם זאת, את היסטוריית ההזמנות שלך דאטהצ'ק שומרת אך ורק לצורך ביצוען, ולתקופה שלא תעלה על 60 ימים.

d.                  איך אנחנו מאבטחים את המידע? המידע מאוחסן על שרתים ומוצפן באמצעות טכנולוגיות אבטחה מקובלות. לדאטהצ'ק יש מומחה אבטחה אשר בודק את תקינות המערכת ואבטחתה אחת לתקופה מסוימת.

e.                  האם אנחנו יכולים לצור איתך קשר? כן.  על ידי הרשמה לאתר אתה מסכים לקבלת עדכונים על שירותי דאטהצ'ק, לרבות שינויים בשירות ופרסומות הקשורות לשירות באמצעות דואר אלקטרוני. עם זאת, תמיד תוכל להסיר את עצמך מהדיוורים האלו. קח בחשבון שדאטהצ'ק לעולם לא תעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך או את פרטייך למפרסמים.

f.                    איך אתה יכול לעיין במידע? דאטהצ'ק תאפשר לך לעיין במידע לאחר שתזהה את עצמך בצורה הולמת. לצורך הגשת בקשת עיון, עלייך לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@datacheck.co.il ולבקש את העיון.

g.                  איך אתה יכול למחוק את המידע? אם תרצה למחוק עצמך מהאתר ולסיים את התקשרותך, עלייך לפנות לצוות האתר בכתובת  info@datacheck.co.il .

 1. מדיניות איסוף מידע: במהלך השימוש בשירות, דאטהצ'ק אוספת, בצורה זמנית בלבד, מידע מצדדים שלישיים. מידע זה נשמר אך ורק לצורך מתן השירות, ובכל מקרה לא ליותר מ-24 שעות. המידע אינו מועבר לצדדים שלישיים ולא משמש לשום מטרה למעט מתן שירות עבור הלקוח שהזמין את המידע.
 2. העדר אחריות לטיב המידע: דאטהצ'ק אוספת את המידע המועבר באמצעות הדוחות מצדדים שלישיים ופרסומים רשמיים. על כן, בשום מקרה, לא תוכל דאטהצ'ק להיות אחראית לדיוק המידע, לנכונותו או למהימנותו. דאטהצ'ק אינה מבטיחה כי תוכל להסתמך על המידע המסופק לך, כי מידע זה ינתן לך במהירות או כי מידע זה לא יהיה נקי משגיאות. כל הסתמכות שלך על המידע המסופק על ידי דאטהצ'ק הינו על אחריותך בלבד.
 3. העדר אחריות כללי:   מבלי לגרוע מכל החרגת אחריות אחרת, דאטהצ'ק אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ודאטהצ'ק אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.
 4. העדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא דאטהצ'ק אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. דאטהצ'ק מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידי דאטהצ'ק.
 5. שינוי ההסכם: דאטהצ'ק רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינויים אלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותייך עם דאטהצ'ק, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות דאטהצ'ק כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.
 6. סירוב לספק שירות: דאטהצ'ק שומרת לעצמה את הזכות לסרב ליתן שירות לכל לקוח מכל סיבה שהיא. במקרה של סירוב לספק שירות, הרי שדאטהצ'ק תשיב לך את הכספים.
 7. סיום: דאטהצ'ק רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם דאטהצ'ק מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. דאטהצ'ק עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש. מעבר לכך, דאטהצ'ק לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.
 8. פרסומות צד ג': דאטהצ'ק עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. דאטהצ'ק אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. דאטהצ'ק לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.
 9. מלוא ההסכם: תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עם דאטהצ'ק וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של דאטהצ'ק תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.
 10. סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
 11. תובענות ייצוגיות: הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד דאטהצ'ק ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.
CreditCheck(R)    Social