הסבר על מדד DataCheckהסבר על האלגוריתם המבצע חישוב של דירוג הסיכון להתקשרות עם תאגיד או אדם פרטי

מדד סיכון התקשרות של DataCheck

מדד DataCheck הינו מדד בין 1-5 (כאשר 1 = סיכון נמוך מאד, ואילו 5 = סיכון גבוה מאד) אשר נוצר על מנת לתת אינדיקטור ראשוני בלבד להתקשרות מול תאגיד או אדם פרטי (להלן: "ישות"). האינדיקטור הינו בבחינת "שים לב" ולא קביעה חד משמעית. סיכון גבוה של המדד צריך להדליק נורה אדומה ומצביע על הצורך לבצע בדיקה קפדנית יותר לפני ההתקשרות, אך מנגד, אינו מצביע באופן חד משמעי על ליקויים ופגמים בהתנהלות הישות ועל כך שאין לבצע התקשרות כזו או אחרת עם הישות. מצד שני, גם אם המדד מצביע על סיכון נמוך - אין ודאות שההתקשרות עם אותה ישות תהיה מוצלחת. המדד מבליט בצורה פשוטה להדיוטות מצבים אליהם יש לשים לב ולבצע שיקול דעת מתאים עפ"י סוג ההתקשרות. האלגוריתם של המדד פותח בקפידה ע"י אנשי מקצוע והוא אוטומטי לחלוטין (ללא התערבות אנושית). המידע עליו מתבסס המדד מתקבל ממקורות ממשלתיים שונים.

מדד סיכון עבור התקשרות עם תאגידים

 

1.      סטטוס משפטי של התאגיד - יש לוודא שהתאגיד רשום ופעיל.

אם לא, משקל מומלץ: 5


2.      חשבונות מוגבלים בנסיבות חמורות - סיכון גבוה מאוד.

אם כן, משקל מומלץ: 5

3.      שיעבודים של החברה - אם לא מדובר בהיקף שיעבודים משמעותי ביחס לפעילות הכוללת/מחזור עסקים, ו/או ביחס להון העצמי, אין לראות בכך סיכון משמעותי.

משקל מומלץ: 0

4.      מידע משפטי על התאגיד - הליכים משפטיים שבהם מעורבים תאגידים הם דבר שכיח, ולא מצביע בהכרח על בעיות עיסקיות או פיננסיות משמעותיות. יחד עם זאת אם מדובר בהרשעות בעלות משמעות פלילית, ו/או פסקי דין הגוזרים קנס משמעותי ביחס לגודלו של התאגיד, הדבר עלול להצביע על סיכונים בהתקשרות עימו.

אם קיימים מקרים שכאלה, משקל מומלץ: 1.5 עבור כל מקרה שכזה

5.      חברת אם (חברה מחזיקה) היא חברה זרה במקלט מס - כגון: איי הבתולה וכדומה. הדבר אינו מצביע בהכרח על סיכון גבוה, ואולם היעדר השקיפות לכשעצמו, עלול לנבוע או להעיד על יציבות והמשכיות שעומדים בספק, שלא לדבר על השלכות חמורות יותר.

אם כן, משקל מומלץ: 3

6.      מידע מהכונס הרשמי על פירוק התאגיד - אם התאגיד בפירוק, לא כדאי להתקשר איתה, לפחות לא עד שיתבהר מי הבעלים החדשים, אם בכלל.

משקל מומלץ: 5

7.      מידע מהכונס הרשמי על פשיטת רגל של בעלי מניות בתאגיד - אם מדובר בבעל מניות אחד מתוך כמה, ייתכן שלא מדובר בנתון שהוא מאוד משמעותי לקיום התאגיד.

משקל מומלץ: 3 אם מדובר באחד מתוך שלושה לפחות (ובתנאי שלא מחזיק ביותר מ 20%). אחרת: 5

8.      תיקים בהוצל"פ על בעלי מניות בתאגיד - אם לא מדובר בתיקים בעלי משמעות פיננסית כבדה, אין בכך סיכון משמעותי.

אם כן, משקל מומלץ: 1.5 אם מדובר באחד מתוך שלושה לפחות (ובתנאי שלא מחזיק ביותר מ 20%). אחרת: 2.5 עבור כל בעל מניות כזה

 

9.      מידע שלילי מהעיתונות הדיגיטלית בנושאים פליליים והונאות - רק אם מדובר במקורות מוסמכים ובתחקירים אמינים, ובמקרים שהם חמורים לכאורה.

אם כן, משקל מומלץ: 3.5

 

תוספות לדוח מורחב

1.      חשבונות מוגבלים בנסיבות מחמירות של חברות קשורות - הסיכון תלוי באופי הקשר.

משקל מומלץ: 1 עבור חברה אחות, 2 עבור חברת בת, 3 עבור חברת אם

2.      מידע משפטי על חברות קשורות - נושא בעל חשיבות רק אם מדובר בחברת האם, ובהליך משפטי שהניב הרשעה פלילית ו/או קנס משמעותי.

אם כן, משקל מומלץ: 3.5

3.      מידע מהכונס הרשמי על פירוק חברות קשורות - הסיכון משמעותי במיוחד אם מדובר בחברת האם.

משקל מומלץ: 0.5 עבור חברה אחות, 1.5 עבור חברת בת, 4 עבור חברת אם

4.      מידע משפטי על בעלי מניות - סיכון בעל משמעות אם מדובר בהרשעה פלילית, או בכתב אישום שעדיין תלוי ועומד.

משקל מומלץ: 2 עבור כתב אישום תלוי ועומד, 4.5 אם היתה הרשעה

5.      שיעבודים\מישכונים של בעלי מניות - רק אם מדובר בשעבודים בהיקפים גדולים מאוד ובבעל מניות עיקרי בתאגיד.

אם כן, משקל מומלץ: 2

 

 

 

 

 

 

מדד סיכון עבור אשראי לאנשים פרטיים

 

1.      חשבונות מוגבלים בנסיבות חמורות - מדובר באדם שיותר מחשבון אחד שלו מוגבל או הוגבל, ומעבר להגבלות שהוטלו עליו, הדבר מעיד על סיכון גבוה.

אם כן - משקל מומלץ: 5


2.      שיעבודים / משכונים - שעבוד או משכון לכשעצמו אינו בהכרח דבר שלילי. יחד עם זאת, כשמדובר במתן אשראי, בנסיבות מסוימות, הדבר עלול לערער את המצב הכלכלי ויכולת ההחזר.

משקל מומלץ: 0.5 עבור כל רישום


3.      מידע משפטי פלילי עם הרשאה - לדעתי יש להבחין בין הרשאה בעבר הרחוק, לבין הרשאה בשנים האחרונות. ובכל מקרה, יש לזה היבטים נוספים רבים שיכולים להשפיע על רמת הסיכון.

משקל מומלץ: 5 עבור הרשאה בחמש השנים האחרונות. 4 עבור כל הרשאה לפני זה


4.      מידע מהכונס הרשמי על פשיטת רגל - פשיטת רגל בהווה מפחיתה מאוד את יכולת ההחזר, ולמעשה אי אפשר כמעט לחשוב על סיכון גבוה יותר. פשיטת רגל בעבר אומנם לא מעידה בהכרח על יכולת ההחזר בהווה, ואולם אנשים שפושטים רגל, מתקשים בדרך כלל גם בעתיד.

משקל מומלץ: 5 עבור פשיטת רגל בהווה. 4 עבור פשיטת רגל בעשור האחרון. 3 עבור פשיטת רגל בעבר הרחוק.


5.      תיקים בהוצאה לפועל - לעיתים מדובר בתיקים "זניחים" שאדם אף נקלע אליהם כתוצאה מאי הבנה ושנסגרו במהרה. לעומת זאת, קיימים מקרים רבים שבהם מדובר ב"תיק כבד" המעיד על ההתנהלות של אותו אדם, וכמובן על הסיכון שבהתקשרות איתו.

משקל מומלץ: 1 עבור כל תיק בעבר. 2 עבור כל תיק בהווה


6.      מידע שלילי מהעיתונות הדיגיטלית בנושאים פליליים והונאות - בעידן של היום כל אדם הוא סוג של עיתונאי, כך שהמושג "מידע שלילי" הוא מאוד יחסי, ובהרבה מקרים בעל אינטרסים. לכן, יש להתחשב רק במקורות עיתונאים מוסמכים ואמינים.

משקל מומלץ: 2 אם הוגש כתב אישום


7.      עצמאי / שכיר - הכנסתו של עצמאי לעיתים קרובות אינה קבועה, ולפעמים ההוצאות אף עולות על ההכנסות. כך שקיים סיכון תאורטי מסויים, גם אם לא גבוה בדרך כלל.

משקל מומלץ: 0.5 אם מדובר בעצמאי


CreditCheck(R)    Social